Ilość pytań: 6/6
Pytanie 2372

Wiązania σ mogą powstać przez nałożenie się orbitali

p i p czołowo
s i p bocznie
s i s czołowo
s i p czołowo
p i p bocznie

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl