Ilość pytań: 10/10
Pytanie 2230

Do roztworu zawierającego 0,1 mola ZnCl2 dodano taką ilość wodorotlenku potasu, że powstały przejściowo wodorotlenek cynku uległ roztworzeniu i powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Zaznacz prawidłową ilość moli, jaka znajdowała się w roztworze wodorotlenku potasu.

2
0,2
0,4
4
0,1

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.