Ilość pytań: 13/13
Pytanie 2459

Do roztworu siarczanu(IV) amonu dodano stechiometryczną ilość roztworu kwasu chlorowodorowego. U wylotu probówki umieszczono zwilżony wodą papierek uniwersalny.

Po reakcji barwa papierka

zmieniła się na niebieską
zmieniła się na czerwoną
nie zmieniła się

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl