Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1340

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronów walencyjnych
3s23p4

Zaznacz nazwę grupy układu okresowego, w której położony jest ten pierwiastek.

chromowce
tytanowce
węglowce
tlenowce
berylowce

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl