Ilość pytań: 18/18
Pytanie 983

Wszystkie atomy leżące w tym samym okresie mają taką samą

liczbę powłok elektronowych
liczbę elektronów walencyjnych
liczbę protonów
liczbę atomową
liczbę masową

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.