Ilość pytań: 18/18
Pytanie 2277

Pierwiastek, którego atomy mają konfigurację 1s22s2 2p63s2 jest położony

w okresie 2 grupie 2
w okresie 2 grupie 3
w okresie 3, grupie 2
w okresie 3 grupie 3

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl