Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1058

Pierwiastki o symbolach Li, P, Ca, I są ułożone według

malejącej liczby atomowej
wzrastającej liczby powłok elektronowych
wzrastającej liczby elektronów walencyjnych
malejącej liczby protonów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.