Ilość pytań: 18/18
Pytanie 214

 Konfiguracja jonu pewnego pierwiastka X3+ ma postać:

1s2 2s22p6 3s23p63d10

Określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym.

grupa 3
okres 4
grupa 13
okres 3

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl