Ilość pytań: 18/18
Pytanie 214

 Konfiguracja jonu pewnego pierwiastka X3+ ma postać:

1s2 2s22p6 3s23p63d10

Określ położenie tego pierwiastka w układzie okresowym.

grupa 3
okres 3
okres 4
grupa 13

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.