Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1340

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronów walencyjnych
3s23p4

Zaznacz nazwę grupy układu okresowego, w której położony jest ten pierwiastek.

tlenowce
tytanowce
chromowce
berylowce
węglowce

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl