Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1146

Pierwiastki posiadające konfigurację elektronów walencyjnych przestawioną wzorem ogólnym (n-1)d2ns2 są położone w grupie

chromowców
tytanowców
węglowców
berylowców

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.