Ilość pytań: 12/12
Pytanie 549

W cząsteczce CH3OH cząstkowy ładunek ujemny

jest nieobecny w takiej cząsteczce
jest na atomie wodoru połączonego z tlenem
jest na atomie wodoru połączonego z węglem
jest rozłożony między O i H w grupie -OH
jest na atomie tlenu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.