Ilość pytań: 13/13
Pytanie 547

W alkoholach grupa -OH jest spolaryzowana w kierunku tlenu, na którym jest cząstkowy ładunek ujemny.

Powoduje to, że w roztworze alkoholu następuje proces

asocjacji
kondensacji
dysocjacji
kontrakcji
addycji

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.