Ilość pytań: 6/6
Pytanie 2265

Próbkę węglanu magnezu umieszczono w probówce i ogrzewano aż do chwili, w której próbka nie zmieniała swojej masy. Następnie dodano kwas solny.

Po dodaniu kwasu solnego zaobserwowano, że 

nie nastąpiło wydzielanie gazu
nastąpiło wydzielanie gazu

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.