Ilość pytań: 6/6
Pytanie 445

Tlenek siarki(IV) reaguje 

z zasadą i powstaje sól i woda
z wodą i powstaje kwas beztlenowy
z tlenkiem zasadowymi i powstaje sól
z wodą i powstaje kwas tlenowy
z kwasem i powstaje sól

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.