Ilość pytań: 6/6
Pytanie 490

Do trzech probówek zawierających roztwory
I. (NH4)2S
II. (NH4)2SO3 
III. (NH4)2SO4 
dodano roztwór HCl.

Gaz o charakterystycznym zapachu wydzielił się

w probówce I. i II.
tylko w probówce II.
w każdej probówce
tylko w probówce I.
w probówce II. i III.

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.