Ilość pytań: 6/6
Pytanie 2427

Przeprowadzono oświadczenie przedstawione na schemacie
Na + H2O
Zaznacz obserwacje po doświadczeniu.

wydzielił się gaz
nie wydzielił się gaz
bezbarwna zawartość probówki
zmętnienie zawartości probówki
malinowa zawartość probówki

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.