Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1082

Do roztworu aldehydu octowego dodano roztwór CuSO4, NaOH i zawartość probówki ogrzano.

Zaznacz prawidłową obserwację w tym doświadczeniu.

niebieski osad roztworzył się i powstał szafirowy roztwór
powstał czarny osad
niebieski osad zmienił barwę na czarną
niebieski osad zmienił barwę na ceglastoczerwoną
powstał niebieski osad

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.