Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2326

Woda jest to

tlenek wodoru
tlenek węgla(II)
tlenek azotu(I)
tlenek krzemu(IV)

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl