Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2333

Zaznacz nazwę tlenku, który jest stosowany do produkcji zapraw murarskich

tlenek siarki(IV)
tlenek magnezu
tlenek wapnia
tlenek żelaza(III)
tlenek cynku

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl