Ilość pytań: 12/12
Pytanie 2329

Zaznacz wzór tlenku, który zwyczajowo nazywany jest czadem. 

CO2
NO
CO
NO2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl