Ilość pytań: 17/17
Pytanie 2550

W szeregu amin przedstawionych  wzorami
C3H7−NH2  •   C2H5−NH−CH3   • . N(CH3)3 
ich temperatura wrzenia 

nie zmienia się
rośnie
maleje

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.