Ilość pytań: 28/28
Pytanie 2028

Zaznacz rodzaje wiązań, które mogą powstać w wyniku uwspólnienia elektronów pochodzących od obu atomów.

kowalencyjne spolaryzowane
jonowe
kowalencyjne
koordynacyjne
wodorowe

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl