Ilość pytań: 31/31
Pytanie 2403

Wybierz konfiguracje elektronowe atomów, które mogą utworzyć wiązanie jonowe z atomami innych pierwiastków.

K2L8M6
K2L8
K2L4
K2L2
K2L8M1

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl