Ilość pytań: 31/31
Pytanie 1734

W stopie miedzi z cynkiem znajdują się

atomy miedzi i atomy cynku połączone wiązaniami kowalencyjnymi
atomy miedzi i atomy cynku, które tworzą wiązania metaliczne
kationy miedzi i kationy cynku, które tworzą wiązania metaliczne
kationy miedzi i kationy cynku połączone wiązaniami jonowymi

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl