Ilość pytań: 31/31
Pytanie 2358

Zaznacz pojęcia, które wiążą się z kryształem LiCl.

cząstkowe ładunki na atomach litu i chloru
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
wiązanie jonowe
jon litu, jon chloru
dipol

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.