Ilość pytań: 31/31
Pytanie 1057

W cząsteczce P4 występują

wiązania jonowe
wiązania kowalencyjne
siły van der Vaalsa
wiązania kowalencyjne spolaryzowane
wiązania koordynacyjne

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl