Ilość pytań: 21/21
Pytanie 1227

Określ efekt energetyczny reakcji przedstawionej równaniem
CO + 2H2  → CH3OH   ΔH= -90,47 kJ

reakcja endotermiczna
reakcja egzotermiczna

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl