Ilość pytań: 21/21
Pytanie 175

Jeśli reakcja wymaga dostarczenia ciepła z otoczenia do układu to jest to proces

endotermiczny
egzotermiczny

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl