Ilość pytań: 16/16
Pytanie 978

Zaznacz drobiny, które w procesie równowagowym: HF + HF H2F+ + F  wg teorii Brønsteda-Lowry`ego pełnią rolę kwasu.

F
HF
H2F+

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.