Ilość pytań: 16/16
Pytanie 1325
Z podanego zbioru jonów zaznacz wzory tych, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę kwasów lub zasad Brønsteda.

 

SO32–
HSO3
HS
S2–

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.