Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1823

W reakcji protolizy
H2O2 + H2O ⇆ H3O+ + HO2  

wybierz reagent, który pełni rolę silniejszego kwasu.

H2O
HO2-
H3O+
H2O2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl