Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1853

Zaznacz symbol pierwiastka, którego atomy mają 3 powłoki elektronowe i 7 elektronów walencyjnych.

Fe
Mg
S
Cl

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl