Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1857

Zaznacz ilość elektronów walencyjnych, jaką posiadają wszystkie azotowce.

10
5
15
8

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl