Ilość pytań: 27/27
Pytanie 1848

Zaznacz prawidłowe położenie w układzie okresowym pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 19.

grupa 4, okres 1
grupa 1, okres 3
grupa 3, okres 1
grupa 1, okres 4

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl