Ilość pytań: 29/29
Pytanie 1847

Zaznacz prawidłowe położenie w układzie okresowym pierwiastka o symbolu Ca.

grupa 12, okres 4
grupa 4, okres 2
grupa 2, okres 4
grupa 14, okres 2

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.