Ilość pytań: 29/29
Pytanie 633

Na rysunku przedstawiono uproszczony model elektrycznie obojętnego atomu.

testy chemia gimnazjum

Zaznacz prawidłowe określenia, które dotyczą tego atomu.

Liczba atomowa = 19
Położony jest w 4 okresie
Ma 18 protonów
Ma 3 elektrony walencyjne

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.