Ilość pytań: 21/21
Pytanie 1650

Zaznacz prawidłowe uzupełnienie równania powstawania jonu.

Cl + 1e → .......

Cl
Cl+

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl