Ilość pytań: 23/23
Pytanie 2168

Atomy niemetali łączą się w cząsteczki i wówczas następuje

uwspólnianie elektronów walencyjnych
przenoszenie elektronów walencyjnych z jednego atomu do drugiego
wymieszanie wszystkich elektronów
przyciąganie się atomów
uwspólnianie elektronów pierwszej powłoki elektronowej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.