Ilość pytań: 21/21
Pytanie 2188

Zaznacz prawidłowy zapis powstawania anionu siarki.

S + 2e → 2S
S - 2e → 2S
S + 2e → S2–
S - 2e → S2–

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl