Ilość pytań: 21/21
Pytanie 2187

Zaznacz prawidłowy zapis powstawania kationu wapnia.

Ca - e → Ca+
Ca + 2e → Ca2+
Ca - 2e → Ca2+
Ca + e → Ca+

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl