Ilość pytań: 14/14
Pytanie 417

Kwas solny to nazwa zwyczajowa

kwasu siarkowodorowego
kwasu chlorowodorowego
kwasu siarkowego(VI)
kwasu azotowego(V)
kwasu węglowego

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl