Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1476

W jednej cząsteczce kwasu siarkowego(VI) H2SO4 znajduje się

1 atom wodoru i 1 reszta kwasowa
2 atomy wodoru i 1 reszta kwasowa
4 atomy wodoru i 4 reszty kwasowe
2 atomy wodoru i 4 reszty kwasowe
2 atomy wodoru i 6 reszt kwasowych

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.