Ilość pytań: 14/14
Pytanie 1549

Zaznacz prawidłowy wzór ogólny kwasów.
 

HnR
HRn
RnH
HR

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl