Ilość pytań: 20/20
Pytanie 1090

Zaznacz nazwy substancji, które występują w gazowym stanie skupienia

chlor
kwas chlorowodorowy
chlorowodór
kwas siarkowodorowy
siarkowodór

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl