Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1627 Zaznacz wzór substancji, która nie spowoduje denaturacji białka.
H2SO4
NaCl
C2H5OH
CuCl2
NaOH

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl