Ilość pytań: 18/18
Pytanie 1636 Zaznacz poprawny schemat przedstawiający reakcję hydrolizy jednego z wielocukrów.
glukoza → dekstryny → skrobia
skrobia → glukoza → dekstryny
glukoza → skrobia → dekstryny
dekstryny → skrobia → glukoza
skrobia → dekstryny → glukoza

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl