Ilość pytań: 9/9
Pytanie 478

Kwasy beztlenowe można otrzymać

w reakcji mocnego kwasu z solą kwasu słabego
przez rozpuszczenie w wodzie gazowych wodorków niemetali
w reakcji bezpośredniej syntezy pierwiastków
w reakcji tlenków kwasowych z wodą

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.