Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1182

W wyniku reakcji tlenku kwasowego z wodą otrzymuje się kwasy

trwałe
mocne
tlenowe
beztlenowe
słabe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl