Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1184

Kwasy nietrwałe

mają jeden atom wodoru w cząsteczce
mogą być kwasami beztlenowymi
łatwo ulegają rozkładowi na tlenek i wodę
są mało aktywne chemicznie

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl