Ilość pytań: 9/9
Pytanie 480

Tlenowe kwasy słabe

są mało aktywne chemicznie
można otrzymać w reakcji soli słabego kwasu z mocnym kwasem
łatwo ulegają rozkładowi na tlenek i wodę
nie ulegają reakcjom zobojętniania
nie tworza soli

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl