Ilość pytań: 32/32
Pytanie 1260

Metanol można otrzymać z gazu syntezowego zgodnie ze schematem reakcji

X + Y   —-(p, T., kat.)→ CH3OH

Substancjami X i Y w tej reakcji są

wodór
woda
tlenek węgla(II)
tlenek węgla(IV)
metan

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.