Ilość pytań: 32/32
Pytanie 548

Między cząsteczkami alkoholi powstają wiązania

wodorowe
spolaryzowane
atomowe
jonowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl