Ilość pytań: 32/32
Pytanie 546

Alkohole o mniejszej masie cząsteczkowej dobrze rozpuszczają się w wodzie, mimo, że są związkami organicznymi.

Jest to spowodowane ..............

kontrakcją podczas mieszania z wodą
krótkim łańcuchem węglowodorowym
obecnością grupy -OH w cząsteczce alkoholu
obecnością wiązań wodorowych między cząsteczkami alkoholu
tworzeniem wiązań wodorowych z cząsteczkami wody

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl