Ilość pytań: 32/32
Pytanie 1495

Substratem w reakcji

............................ —H+,temp.→ CH3-CH=CH-CH3 + H2O

jest

butan-1-ol
1-chlorobutan
butan-2-ol
2-chlorobutan

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl