Ilość pytań: 15/15
Pytanie 1456

W czasie nitrowania benzenu w reakcji substytucji elektrofilowej cząstką bezpośrednio reagującą z benzenem jest

cząsteczka HNO3
jon NO2-
cząsteczka NO2
jon NO3-
jon NO2+

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.