Ilość pytań: 9/9
Pytanie 697

Do wody dodano tlenek sodu a po pewnym czasie zmierzono pH powstałego roztworu.

pH otrzymanego roztworu jest

większe niż pH wody
mniejsze niż pH wody
takie same jak pH wody

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl