Ilość pytań: 9/9
Pytanie 369

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
kwasy zasady
Zaznacz numery probówek, w których powstały roztwory tej samej substancji.

II.
I.
III.
IV.

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.