Ilość pytań: 9/9
Pytanie 1895

W naczyniu z wodą rozpuszczono SO3 a następnie dodano kroplę fenoloftaleiny.

Po doświadczeniu roztwor jest

pomarańczowy
bezbarwny
czerwony
malinowy
żółty

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.