Ilość pytań: 9/9
Pytanie 602

Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na rysunku.
tlenki kwasowe i zasadowe testy
Zaobserwowano, że po dodaniu tlenku sodu do wody roztwór zabarwił się na malinowo.

Zaznacz prawidłowy wniosek z tego doświadczenia.

tlenek sodu rozpuszcza się w wodzie
tlenek sodu ma charakter zasadowy
tlenek sodu ma charakter kwasowy
tlenek sodu nie reaguje z wodą

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl