Ilość pytań: 24/24
Pytanie 2250

Największą przenikliwość wykazuje

promieniowanie α
promieniowanie β
promieniowanie γ

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl