Ilość pytań: 24/24
Pytanie 620

Po przemianie α w jądrze atomu jest:

o 2 mniej protonów i o 2 mniej neutronów
o 2 więcej protonów a neutronów tyle samo
o 2 mniej protonów a neutronów tyle samo
taka sama ilość protonów a neutronów o 2 mniej

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.