Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1035

Zaznacz określenia dotyczące jąder pierwiastków promieniotwórczych.

łatwo łączą się ze sobą tworząc nowe atomy
łatwo zderzają się ze sobą wydzielając energię
przekształcają się w jądra nowych atomów
rozpadają się, ponieważ są nietrwałe

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl