Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1035

Zaznacz określenia dotyczące jąder pierwiastków promieniotwórczych.

łatwo łączą się ze sobą tworząc nowe atomy
przekształcają się w jądra nowych atomów
łatwo zderzają się ze sobą wydzielając energię
rozpadają się, ponieważ są nietrwałe

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.