Ilość pytań: 24/24
Pytanie 623

Trwałość izotopów określa się

zdolnością do emisji promieniowania
czasem połowicznego rozpadu
okresem całkowitego rozpadu
położeniem w układzie okresowym
rodzajem emitowanych cząstek

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.