Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1049

Zaznacz nazwę promieniowania, które stanowi strumień jąder helu poruszający się z bardzo dużą prędkością.

promieniowanie elektromagnetyczne
promieniowanie α
promieniowanie β
promieniowanie γ

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl