Ilość pytań: 21/21
Pytanie 603

Zaznacz prawidłowe równanie reakcji przedstawiające całkowite spalanie metanu.

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O
CH4 + O2 → C + 2H2O
CH4 + O2 → CO2 + H2O
CH4 + O2 → CO + H2O
CH4 + 2O2 →  CO2 + 2H2O

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.