Ilość pytań: 21/21
Pytanie 635

Benzyna jest mieszaniną węglowodorów.
Zaznacz, ile atomów węgla mają węglowodory w cząsteczkach stanowiących składniki benzyny.

od 5 do 16
od 1 do 4
od 17 do 20

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl