Ilość pytań: 6/6
Pytanie 871

Zaznacz prawidłowe współczynniki w równaniu reakcji

...C2H4 + ...O2 → ...CO + ...H2O

2, 2, 1, 0
1, 2, 2, 2
1, 2, 2, 1
1, 4, 2, 2
0, 2, 2, 2

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl