Ilość pytań: 23/23
Pytanie 635

Benzyna jest mieszaniną węglowodorów.
Zaznacz, ile atomów węgla mają węglowodory w cząsteczkach stanowiących składniki benzyny.

od 1 do 4
od 5 do 16
od 17 do 20

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.