Ilość pytań: 23/23
Pytanie 1078

Po dodaniu odczynnika Tollensa do roztworu kwasu mrówkowego

nie zajdzie żadna reakcja
wydzieli się tlenek węgla(IV)
powstanie metaliczne srebro
powstanie mrówczan srebra
powstanie ceglastoczerwony osad

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.