Ilość pytań: 30/30
Pytanie 1078

Po dodaniu odczynnika Tollensa do roztworu kwasu mrówkowego

powstanie metaliczne srebro
nie zajdzie żadna reakcja
powstanie mrwczan srebra
wydzieli się tlenek węgla(IV)

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl