Ilość pytań: 30/30
Pytanie 1060

Obecność atomu chloru w sąsiedztwie grupy karboksylowej powoduje

źrdło prądu
zmniejszenie gęstości elektronowej przy atomie wodoru w grupie -OH
zwiększenie mocy kwasu
zwiększenie gęstości elektronowej przy atomie wodoru w grupie -OH
zmniejszenie mocy kwasu

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl