Ilość pytań: 23/23
Pytanie 1506

Przyczyną rozpuszczalności kwasu octowego w wodzie jest

tworzenie wiązań wodorowych z wodą
wysoka reaktywość kwasu octowego
obecność krótkiego łańcucha węglowego
obecność grupy karboksylowej
podobna do wody temperatura wrzenia

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.