Ilość pytań: 11/11
Pytanie 2146

Spośrod wymienionych zaznacz symbol tego pierwiastka, który jest najbardziej aktywny w grupie 2.

Ca
Sr
Ba
Mg
Be

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2020Chem24.pl