Ilość pytań: 11/11
Pytanie 1862

Zaznacz nazwę metalu, który jest najbardziej aktywny chemicznie.

lit
potas
sód
wapń
magnez

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl