Ilość pytań: 11/11
Pytanie 131

Sód i potas mają podobne właściwości ponieważ ich atomy mają tyle samo

protonów
powłok elektronowych
elektronów
elektronów walencyjnych
nukleonów

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl