Ilość pytań: 20/20
Pytanie 450

Promienie atomowe w szeregu atomów pierwiastków przedstawionych symbolami

Rb  K  Na  Li

zmniejszają się
są takie same
zwiększają się

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl