Ilość pytań: 20/20
Pytanie 2382

W grupie 1 wraz ze wzrostem liczby atomowej energia jonizacji

nie zmienia swojej wartości
maleje
wzrasta

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl