Powrót
Zadanie ID:182

W 75g roztworu nasyconego w temp. 30oC znajduje się 25 g soli.

Oblicz rozpuszczalność tej soli w 30oC.Zadanie ID:609

Rozpuszczalność siarczanu(VI) miedzi(II) w temp. 20oC wynosi 20g/100g wody.

W 200g wody rozpuszczono 30g siarczanu(VI) miedzi(II).

Oblicz, ile g tej soli jeszcze należy rozpuścić, aby otrzymać roztwór nasycony w tej temperaturze.Zadanie ID:1516

Z 250g roztworu soli kuchennej w temp. 80° C odparowano całkowicie wodę i otrzymano 70g soli.
Oblicz rozpuszczalność soli kuchennej w temp. 80° C

 Zadanie ID:1517

Rozpuszczalność azotanu(V) sodu: 92g/100g wody w temp. 30°C. Do zlewki zawierającej  50 g wody o temp. 30°C wrzucono 40 g azotanu(V) sodu.
Wykonaj obliczenia i określ, czy azotan(V) sodu uległ całkowitemu rozpuszczeniu.

 Zadanie ID:1534

Rozpuszczalność siarczanu(VI) miedzi(II): 50g/100g wody w temp. 70oC. Do 500g wody o temp. 70oC  dodano 400g siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz, ile g siarczanu(VI) miedzi(II) nie uległo rozpuszczeniu.

 Zadanie ID:1940

Oblicz rozpuszczalność substancji, jeśli w jej roztworze nasyconym w temp. 40oC znajduje się 2,5g substancji i 40g wody.Zadanie ID:1949

Do wody o temp. 20oC dodano 25g substancji. Otrzymano 75g roztworu.
Oblicz rozpuszczalność tej substancji w wodzie w temp. 20oC.

 Zadanie ID:2023

Do 250g wody o temp. 20oC dodano 30g substancji i otrzymano roztwór nasycony.
Oblicz rozpuszczalność tej substancji w podanej temperaturze.Zadanie ID:2025

Po całkowitym odparowaniu 402g nasyconego roztworu chlorku potasu sporządzonego w temp.20oC otrzymano 102g tej soli.
Oblicz rozpuszczalność chlorku potasu w podanej temperaturze.Zadanie ID:2026

Rozpuszczalność chlorku potasu w temp. 60oC wynosi 45g/100g wody. Do 250g wody o temp. 60oC dodano 100g chlorku potasu.
Określ, czy jest to roztwór nasycony.

 Zadanie ID:2529

Rozpuszczalność siarczanu(VI) miedz(II) w temp. 20oC wynosi 20g/100g wody.
Oblicz, ile gramów tej soli można rozpuścić w 300g wody o temperaturze 20oC.Zadanie ID:2532

Sporządzono nasycony roztwór soli przez rozpuszczenie 25g soli w 250g wody w temp. 20oC.
Oblicz rozpuszczalność tej soli w wodzie w temp. 20oC.Zadanie ID:2533

Po całkowitym odparowaniu wody z 50 g nasyconego roztworu jodku potasu sporządzonego w temp. 25oC otrzymano 30 g tej soli.
Oblicz rozpuszczalność jodku potasu w temp. 25oC.Zadanie ID:2534

Rozpuszczalność cukru w wodzie wynosi 200g/100g wody w temp. 20oC.
Oblicz, ile gramów cukru można maksymalnie rozpuścić w 500 g wody o temp. 20oC.
 Zadanie ID:2535

Rozpuszczalność soli w wodzie wynosi 40g/100g wody w temp. 60oC.
Oblicz, ile gramów wody o temp. 60oC trzeba przygotować, aby rozpuścić w niej 90g soli i otrzymać roztwór nasycony.Zadanie ID:2537

Rozpuszczalność octanu sodu w wodzie w temp. 20oC wynosi 124g/100g wody a w temp. 80oC 153g/100g wody. Rozpuszczono 153g octanu sodu w 100g wody o temp. 80oC a następnie roztwór ochłodzono do temp. 20oC.
Oblicz ile g octanu sodu wykrystalizuje z roztworu.Zadanie ID:2538

Rozpuszczalność chlorku potasu w temp.20oC wynosi 34g/100g wody. Do 300g wody o temp. 20oC wprowadzono 110g chlorku potasu.
Wykonaj obliczenia i określ, czy cała substancja uległa rozpuszczeniu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl