Powrót
Zadanie ID:1153

Do 100g roztworu soli kuchennej o stężeniu 10% dodano 100g roztworu tej soli o stężeniu 20%.

Oblicz masę soli kuchennej znajdującą się w otrzymanym roztworze.Zadanie ID:1154

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 20 g soli w 120g wody.Zadanie ID:1182

W 500g roztworu kwasu azotowego(V) znajduje się 20g tego kwasu.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.Zadanie ID:1183

Oblicz stężenie procentowe roztworu soli kuchennej powstałego przez rozpuszczenie 10dag soli w 2 kg wody.Zadanie ID:1184

Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 200g roztworu o stężeniu 10%.Zadanie ID:1196

Oblicz, ile gramów wody i ile g wodorotlenku sodu należy zmieszać, aby otrzymać 50g roztworu o stężeniu 25%Zadanie ID:1206

W roztworze o stężeniu 10% znajduje się 5g cukru.
Oblicz masę wody w tym roztworze.Zadanie ID:1216

W 500g roztworu znajduje się 40g soli kuchennej.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.Zadanie ID:1225

Oblicz, ile wody znajduje się w 2 kg roztworu soli o stężeniu 20%.Zadanie ID:1227

Oblicz w ilu gramach wody należy rozpuścić 5g substancji, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.Zadanie ID:1229

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 20g substancji w 300g wody.Zadanie ID:1230

Oblicz, ile kg soli można otrzymać w wyniku odparowania 20 kg wody morskiej o stężeniu  3%.Zadanie ID:1231

Do kiszenia ogórków można stosować roztwór soli kuchennej w wodzie o stężeniu 4% (solankę).
Oblicz, ile g soli i ile g wody potrzeba do przygotowania 3 kg solanki.Zadanie ID:1235

Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 200g roztworu o stężeniu 10%.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl