Powrót
Zadanie ID:1308

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) FeCl3  
b) CaCl2·6H2O
c) NaHSO3  Zadanie ID:1329

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) MgCl(OH)
b) AlBr(OH)2 
c) AlCl2(OH) 
d) AlNO3(OH)2 Zadanie ID:1331

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) Ca(HSO4) 
b) NaH2PO4 
c) KHSO4 Zadanie ID:1332

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) NH4NO3  
b) KHS 
c) Cr2(SO4)3  Zadanie ID:1333

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) NaNO2  
b) CuCl2·2H2O
c) NH4HCO3  Zadanie ID:1337

Podaj nazwy związków przedstawionych wzorami

a) Mg(H2PO4)2  
b) CaHPO4·2H2O
c) FeI2  Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl