Powrót
Zadanie ID:269

Rozpuszczono w wodzie 50 g azotanu(V) amonu NH4NO3 i otrzymano roztwór o stężeniu 10%.

Oblicz masę otrzymanego roztworu.Zadanie ID:399

W 300g roztworu NaCl znajduje się 200g wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.Zadanie ID:408

Oblicz ile g roztworu o stężeniu 10% można przygotować z 20g soli.

...... g roztworuZadanie ID:441

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 27g KOH i 123g wody.

Stężenie procentowe: ............Zadanie ID:846

180g roztworu soli zawiera 40% wody. Oblicz stosunek masowy soli do wody.Zadanie ID:862

Oblicz ile gramów roztworu o stężeniu 15% można otrzymać przez rozpuszczenie azotanu(V) potasu w 500g wody.

Masa roztworu: ....................Zadanie ID:1300

Oblicz ile gramów roztworu o stężeniu 25% można otrzymać po rozpuszczeniu 20g wodorotlenku sodu w wodzie. ​Zadanie ID:1687

Oblicz, ile g siarczanu(VI) miedzi(II) znajduje się w 150 g wodnego roztworu tej soli o stężeniu 5%.Zadanie ID:1691

Dysponując 0,2g chlorku potasu należy otrzymać roztwór o stężeniu 0,5%.

Oblicz masę wody, jaką należy przygotować i masę otrzymanego roztworu.

Masa wody: ...............

Masa roztworu ...........Zadanie ID:1693

Oblicz, ile cm3 wody i ile g siarczanu(VI) sodu należy użyć, aby przygotować 200g roztworu o stężeniu 5%.

.............. cm3 wody
.............. g siarczanu(VI) soduZadanie ID:1694

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 12 g soli kuchennej w 50g wody.

Stężenie procentowe: ..........Zadanie ID:2315

Uzupełnij.

Aby przygotować 200g roztworu NaOH o stężeniu 5% należy odważyć ........ 5g / 10g / 15g / 20g NaOH a następnie wsypać do kolby i ............ (A/B)

A. dodać  .......... (95g / 190g / 200g) wody i wymieszać
B. dopełnić wodą do objętości ........ (95 / 190 / 195 / 200)cm3 

 Zadanie ID:3104

Do 100g roztworu o stężeniu 15% dodano 5g soli.

Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.