Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:104

Stałe równowagi reakcji CO + 2H2 ⇌ CH3OH wynoszą:
w temp. T1=400K  K=1,92
w temp. T2=600K  K=1,1·10–4 

Uzupełnij zdania dotyczące stanu reakcji po podgrzaniu naczynia z temperatury T1 do temperatury T2.
1. Wydajność reakcji ...................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
2. Szybkość reakcji tworzenia CH3OH ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
3. Szybkość reakcji odwrotnej (tworzenia substratów) ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].Zadanie ID:653

W reaktorze ustalił się stan rownowagi zgodnie z równaniem
2CO2(g) ⇄ 2CO(g) + O2(g)  ΔH > 0.

a) Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna

b) Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi

c) Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
     - po podniesieniu temperatury układu
     - po zmniejszeniu ciśnienia układu
     - po zmniejszeniu objętości układuZadanie ID:897 Określ, co należy zrobić, aby zwiększyć wydajność reakcji
2NO2 ⇌ N2O4      Δ=-57kJ

(Zwiększyć / zmniejszyć) ............................ objętość układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... temperaturę układu.

(Zwiększyć / zmniejszyć) ........................... ciśnienie układu.


Zadanie ID:1173

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   ΔH=-22kJ

Używając określeń nie zmieni się, zwiększy się, zmniejszy się napisz, jak zmieni się wydajność reakcji i stała równowagi K po zmianie warunków reakcji:

                                                                      wydajność reakcji           stała równowagi K
a) wzrost ciśnienia w układzie                       ..............................           ...........................

b) wzrost temperatury w układzie                  ..............................           ...........................

c) dodanie katalizatora do układu                ..............................           ...........................Zadanie ID:1886

Reakcja zachodzi wg równania:
CS2(c) + 3O2(g) → CO2(g) + 2SO2(g)                 ΔH= -1075kJ/mol

a) Zwiększono temperaturę układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

b) Zmniejszono objętość układu.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmian

c) Do reaktora dodano inhibitor.
Wydajność reakcji ................................ zmalała/ wzrosła /pozostała bez zmianZadanie ID:1909

Stan równowagi reakcji
2 H2S(g) + 3O2(g) ⇌ 2SO2(g) + 2H2O(g)     ΔH=-1038kJ

Określ, w którą stronę przesunie się stan równowagi reakcji 
a) po podwyższeniu temperatury
b) po zmniejszeniu objętości
 Zadanie ID:1911 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
H2(g) I2(g) ⇆ 2HI(g)   ΔHo < 0
 
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
a) po zmniejszeniu ciśnienia
b) po obniżeniu temperatury
c) po wprowadzenie HI do układu
d) po wprowadzeniu wodoru do układu
e) po wprowadzeniu katalizatoraZadanie ID:1918
   Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4HCl(g) + O2(g) ⇌ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)   ΔH=–114kJ

Określ, jak zmieni się wydajność reakcji (wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się) , gdy

a) zwiększy się ciśnienie w układzie
b) podwyższy się temperaturę układu
c) zmniejszy się stężenie tlenu w układzie
d) zmniejszy się stężenie chloru w układzie


Zadanie ID:1991 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
C3H8(g)+5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(c)       ΔH=-2220kJ

Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji
a) po zmniejszeniu objętości układu
b) po podwyższeniu temperatury
c) po dodaniu tlenu
d) po usunięciu tlenku węgla(IV)
e) po dodaniu katalizatora


Zadanie ID:1992
W reaktorze zachodzi reakcja syntezy amoniaku
N2(g) + 3H2(g)   ⇌  2NH3(g)    ΔHo = –92,4 kJ

Określ, używając słów [zmniejszy się / zwiększy się / pozostanie bez zmian].

a) jak zmieni się wartość stałej równowagi tej reakcji przy zwiększeniu temperatury układu


....................................................

b) jak zmieni się wydajność reakcji po obniżeniu ciśnienia

....................................................

c) jak zmieni się wydajność reakcji, gdy do układu wprowadzi się dodatkową ilość wodoru

...................................................

d) jak zmieni się szybkość reakcji po podwyższeniu temperatury.
 
....................................................


Zadanie ID:2776

Wybierz równania reakcji, w których wzrost ciśnienia spowoduje wzrost wydajności.

A. N2(g) + 3H2(g)  ⇄  2NH3(g)
B. C(s) + O2(g)  ⇄  CO2(g)
C. H2(g) + I2(g)  ⇄ 2HI(g)
D. 2CO(g) + O2(g)  ⇄  2CO2(g)

Wybrane równania: .................................................Zadanie ID:2777

Stałe równowagi reakcji NO2=NO + 1/2O2 wynoszą:
w temp. 400K  K=2,4·10–4
w temp. 600K  K=0,08

Określ, czy reakcja ta jest  egzo- czy endotermiczna.

 .........................................................................................
 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.