Powrót
Zadanie ID:886 Reakcja utleniania tlenku azotu(II) przebiega w etapach

etap 1.: 2NO ⇌ N2O2
etap 2.: N2O2 + O2 ⇌ 2NO2

Napisz r ównanie reakcji utleniania tlenku azotu(II) i wskaż reagent przejściowy.


Zadanie ID:887

Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NO2 → NO3 + NO
etap 2.: CO + NO3 → CO2 + NO2

Napisz całkowite równanie reakcji i wzór produktu pośredniego.Zadanie ID:888

Reakcja przebiega w 2 etapach
H2O2 + I→ H2O + IO
H2O2 + IO →H2O + O2 + I

a) napisz sumaryczne równanie tej reakcji.
b) napisz wzór produktu przejściowego
c) napisz wzór katalizatoraZadanie ID:889 Reakcja zachodzi w 3 etapach:

(1) N2O5 → NO2 + NO3
(2) NO2 + NO3 → NO2 + O2 + NO
(3) NO + N2O5 → 3NO2

Napisz równanie reakcji i określ produkty przejściowe.Zadanie ID:890 Reakcja zachodzi w 3 etapach:
1. Pt + O2 → PtO2
2. SO2 + PtO2 → SO3 + PtO
3. SO2 + PtO → SO3 + Pt

a) napisz równanie tej reakcji
b) wskaż produkty przejściowe
c) wskaż katalizatorZadanie ID:896
Reakcja zachodzi w 2 etapach
1) 2NO + Br2     ⇄ 2NOBr
2) 2NOBr + Cl2 ⇄ 2NOCl + Br2
Napisz równanie tej reakcji, określ produkt przejściowy i katalizator.

Równanie reakcji .............................................

Produkt przejściowy ........................................

Katalizator ..........................................................


Zadanie ID:1174

Reakcja chemiczna przebiega w 2 etapach

F2 + 2 NO2 → NO2F + F + NO2        etap I - wolny
F + NO2 → NO2F                             etap II - szybki

a) napisz równanie sumaryczne dla tej reakcji

b) określ, który etap decyduje o całkowitej szybkości reakcji

c) określ reagent przejściowyZadanie ID:1904 Reakcja przebiega w 2 etapach 
H2 + ICl → HI + HCl
HI + ICl → I2 + HCl
Napisz równanie tej reakcji i wskaż produkt pośredni.


Zadanie ID:1919 Reakcja przebiega w 2 etapach
etap 1.: 2NOCl → NOCl2 + NO
etap 2.: NOCl2 → NO + Cl2

Napisz równanie tej reakcji i wskaż reagent pośredni.


Zadanie ID:1931 Reakcja przebiega w 2 etapach:

O3 + NO → NO2 + O2
NO2 + O → NO + O2

a) Napisz  równanie tej reakcji
b) Określ reagent pośredni
c) Określ katalizator


Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl