Powrót
Zadanie ID:2736

Podaj nazwę jonu o wzorze CO32 .Zadanie ID:2737

Podaj nazwę jonu o wzorze PO43 .Zadanie ID:2739

Podaj nazwę jonu o wzorze SO32 .Zadanie ID:2740

Podaj nazwę jonu o wzorze Ca2+ .Zadanie ID:2741

Nazwij jon S2– .Zadanie ID:2742

Nazwij jon Cl .Zadanie ID:2743

Nazwij jon NO3Zadanie ID:2744

Nazwij jon H+.Zadanie ID:2745

Nazwij jon SO42Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl