Powrót
Zadanie ID:297

Tlenek pewnego V-wartościowego pierwiastka zawiera 74,07% masowych tlenu.
Ustal wzór tego tlenku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:298

Masa cząsteczkowa siarczku pewnego I-wartościowego pierwiastka wynosi 247,9u a w jego cząsteczce znajduje się 12,95% wagowych siarki.
Ustal jaki to pierwiastek i napisz wzór siarczku.

Wzór siarczku: ....................Zadanie ID:304

Zawartość procentowa tlenu w pewnym tlenku azotu wynosi 36%.

Oblicz stosunek masowy azotu do tlenu w tym tlenku.Zadanie ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę cząsteczkową 221,87u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zadanie ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:736

W pewnym tlenku azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:4.
Oblicz skład tego tlenku podany w procentach masowych.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl