Powrót
Zadanie ID:178

Pewien hydrat węglanu sodu zawiera 19,83% masowych sodu.

Ustal wzór tego hydratu.Zadanie ID:297

Tlenek pewnego V-wartościowego pierwiastka zawiera 74,07% masowych tlenu.
Ustal wzór tego tlenku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:298

Masa cząsteczkowa siarczku pewnego I-wartościowego pierwiastka wynosi 247,9u a w jego cząsteczce znajduje się 12,95% wagowych siarki.
Ustal jaki to pierwiastek i napisz wzór siarczku.

Wzór siarczku: ....................Zadanie ID:304

Zawartość procentowa tlenu w pewnym tlenku azotu wynosi 36%.

Oblicz stosunek masowy azotu do tlenu w tym tlenku.Zadanie ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę cząsteczkową 221,87u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zadanie ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:736

W pewnym tlenku azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:4.
Oblicz skład tego tlenku podany w procentach masowych.Zadanie ID:2003

Sole uwodnione (hydraty) są termicznie nietrwałe. Pod wpływem stopniowego ogrzewania tracą one wodę hydratacyjną przekształcając się w mniej uwodnione hydraty lub w sól bezwodną. Przykładem takiej soli jest chlorek magnezu. W temp. pokojowej występuje w postaci heksahydratu MgCl2·6H2O i podczas jego ogrzewania zachodzą przemiany:
MgCl2·6H2O → MgCl2·4H2O → MgCl2·2H2O → MgCl2·H2O.
Podobnie zachowują hydraty innych soli: siarczanu(VI) miedzi(II), węglanu sodu czy chlorku kobaltu(II).

Po ogrzewaniu 11,9g próbki hydratu chlorku kobaltu(II) jego masa zmniejszyła się o 5,4g i powstał bezwodny chlorek kobaltu(II).

Ustal wzór hydratu chlorku kobaltu(II), który poddano prażeniu.

 Zadanie ID:2085

Kwas tiosiarkowy ma wzór H2S2O3 a jego sole to tiosiarczany. Zawartość siarki w tiosiarczanie metalu grupy 1 układu okresowego wynosi 40,58% masowych. 

Napisz wzór tego tiosiarczanu.Zadanie ID:2329

W wyniku reakcji syntezy 27,9g żelaza i 12g tlenu otrzymano pewien związek chemiczny.

Wyznacz wzór empiryczny tego związku.Zadanie ID:2969

Hydrat azotanu(V) kobaltu(II) zawiera 20,25% masowych kobaltu.

Ustal wzór tego hydratu.Zadanie ID:3123

Bertolidy to związki niestechiometryczne, czyli takie, których skład może zmieniać się w pewnym zakresie. W sieci krystalicznej takiego związku nie wszystkie węzły są obsadzone przez kationy lub aniony.
Jednym z takich związków jest tlenek żelaza(II). W jego sieci krystalicznej brakuje jonów żelaza i dlatego można go przedstawić wzorem Fe1-xO.

Ustal wzór tlenku żelaza(II) jeśli zawiera on 76,8% masowych żelaza.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl