Powrót
Zadanie ID:2091

Dokończ równania reakcji i podaj nazwy produktów.

a.  ...KOH + ...N2O5 → ...........................

b.  ...K2O + ...H2O → ...........................Zadanie ID:2092

Dokończ równania reakcji.

1. ...Ca + ...H3PO4 → ................................
2. ...NaOH + ...HClO4 → ...........................
3.  ...Al2O+ ...HCl → .................................
 Zadanie ID:2104

Dokończ równania reakcji.

a) ...SO3 + ...Mg(OH)2 → ....................
b) ...P4O10 + ...NaOH → ......................
c) ...CO2 + ...LiOH → ..........................Zadanie ID:2111

Napisz równanie reakcji otrzymywania fosforanu(V) potasu metodami

a. tlenek metalu + kwas

b. wodorotlenek + tlenek niemetaluZadanie ID:2112

Napisz równania otrzymywania węglanu magnezu metodami

a. metal + kwas
b. tlenek metalu + tlenek niemetaluZadanie ID:2345

Do roztworu jodku amonu dodano roztwór wodorotlenku sodu.

Napisz równanie zaszłej reakcji.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl