Powrót
Zadanie ID:712

Spośród podanych niżej metali wybierz ten, który ma największą aktywność i napisz równanie reakcji tego metalu z wodą w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

sód, wapń, glin, potas, litZadanie ID:1194

Napisz równanie chemiczne procesu zachodzącego wg schematu:

CO2  → Na2CO3Zadanie ID:2091

Dokończ równania reakcji i podaj nazwy produktów.

a.  ...KOH + ...N2O5 → ...........................

b.  ...K2O + ...H2O → ...........................Zadanie ID:2092

Dokończ równania reakcji.

1. ...Ca + ...H3PO4 → ................................
2. ...NaOH + ...HClO4 → ...........................
3.  ...Al2O+ ...HCl → .................................
 Zadanie ID:2104

Dokończ równania reakcji.

a) ...SO3 + ...Mg(OH)2 → ....................
b) ...P4O10 + ...NaOH → ......................
c) ...CO2 + ...LiOH → ..........................Zadanie ID:2111

Napisz równanie reakcji otrzymywania fosforanu(V) potasu metodami

a. tlenek metalu + kwas

b. wodorotlenek + tlenek niemetaluZadanie ID:2112

Napisz równania otrzymywania węglanu magnezu metodami

a. metal + kwas
b. tlenek metalu + tlenek niemetaluZadanie ID:2162 Za pomocą równań reakcji napisz procesy przedstawione na schemacie.

Li —H2→...................—H2O→ ............................

Równanie reakcji I. .......................................................................

Równanie reakcji II. ......................................................................Zadanie ID:2345

Do roztworu jodku amonu dodano roztwór wodorotlenku sodu.

Napisz równanie zaszłej reakcji.Zadanie ID:2978

Napisz równania reakcji cyklu przemian przedstawionych na schemacie

Cu  → CuO  → CuSO4  → Cu(OH)2  → CuCl2  Zadanie ID:2989

Napisz równanie reakcji w której produktami są węglan wapnia i woda a jednym z substratów jest tlenek kwasowy.Zadanie ID:2990

Uzupełnij równanie reakcji
................... → ...NaNO3 + ...H2O + ...CO2Zadanie ID:2991

Napisz równanie reakcji tlenku węgla(IV) z wodorotlenkiem potasu.Zadanie ID:2992

Napisz równania reakcji tlenku sodu:

a) z tlenkiem siarki(IV)

b) z wodą

c) z kwasem siarkowym(VI)Zadanie ID:2993

Napisz równania reakcji

a) węglanu sodu z kwasem solnym

b) wodorotlenku sodu z tlenkiem siarki(IV)Zadanie ID:2996

Napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

tlenek chromu(III) + kwas solny → ........................Zadanie ID:2997

Napisz równanie reakcji kwasu azotowego(V) z tlenkiem wapnia.Zadanie ID:2998

Napisz równanie reakcji tlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).Zadanie ID:2999

Uzupełnij równanie reakcji:
.......................... → PbSO4 + HNO3Zadanie ID:3001

Uzupełnij równanie reakcji
............................ → Cu(OH)2↓ + Na2SO4Zadanie ID:3005

Napisz równanie reakcji rozkładu termicznego wodorotlenku miedzi(II).Zadanie ID:3008

Uzupełnij równanie reakcji, jeśli jednym z substratów jest tlenek zasadowy
............................→ Fe(NO3)3 + H2OZadanie ID:3010

Uzupełnij równanie reakcji, jeśli substratami są odpowiednie tlenki.
................. + ................... → K2SO3Zadanie ID:3011

Uzupełnij równania reakcji wpisując odpowiedni wzór

a) NaOH + H2SO4 → ............................... + H2O

b) NaOH + H3PO4 → ........................  + H2OZadanie ID:3015

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

wodorek baru + woda → ..................Zadanie ID:3022

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

ortofosforan(V) wapnia + ........................................... → diwodoroortofosforan(V) wapniaPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl