Powrót
Zadanie ID:231

Oblicz, ile g NaOH należy zmieszać z wodą, aby przygotować 250cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa NaOH: ......................Zadanie ID:420

Oblicz, ile g węglanu sodu Na2CO3 znajduje się w 10 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Masa węglanu sodu: ....................Zadanie ID:451

   Oblicz masę wodorotlenku potasu potrzebną do przygotowania 200 litrów roztworu o stężeniu 10 mol/dm3. Wynik podaj w kg.Zadanie ID:1298

W 2 dm3 roztworu znajduje się 10g wodorotlenku sodu.
Oblicz stężenie molowe roztworu wodorotlenku sodu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl