Powrót
Zadanie ID:15

 Dokończ równania reakcji jądrowych i określ typ przemiany:

A) 238U → 234Th + ..........           przemiana .........

B) 234Th → 234Pa + ..........         przemiana .........

C) 234Pa → 234U + ..........          przemiana .........Zadanie ID:16

 Napisz symbole izotopów, które powstaną w wyniku przemiany α:

A) 22890Th  → ........

B) 21283Bi  → ........

C) 21785At  → .......Zadanie ID:17

 Napisz symbole izotopów, które powstaną w wyniku przemiany β:

A) 20982Pb → .....

B) 22889Ac → .....

C) 22387Fr → .....Zadanie ID:18

Oblicz, ile cząstek pozostanie po 3 dniu, jeśli czas połowicznego rozpadu wynosi 1 dzień a początkowo było 1000 cząstek?Zadanie ID:154

Oblicz, ile gram pierwiastka pozostanie po 10 dniach, jeżeli jego okres połowicznego rozpadu wynosi 5 dni a próbka początkowa miała masę 20g?Zadanie ID:157

Poniżej zapisano schemat przemiany α.

230ZRn —→A84Po

Oblicz liczbę masową A i liczbę atomową Z.Zadanie ID:255

Ołów 214Pb uległ przemianie β.

Podaj nazwę nowego izotopu i oblicz ilość neutronów w jego atomach.

Nazwa: ...........................

Ilość neutronów: ............Zadanie ID:466

Napisz równania reakcji jądrowych przedstawionych schematem
237Np —1.233Pa —2.23392i określ typ przemiany.

Równanie 1. ......................................... przemiana .........

Równanie 2. ......................................... przemiana .........

 

 Zadanie ID:531

Okres połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka promieniotwórczego wynosi 30 dni.

Oblicz po jakim czasie z próbki o masie 400 g pozostanie 25 g.Zadanie ID:679

Napisz wzór ogólny liczby atomowej i liczby masowej pierwiastka powstałego po 3 rozpadach α i 2 rozpadach β.

Wzór ogólny liczby atomowej Z= ..............

Wzór ogólny liczby masowej A= ..............Zadanie ID:680

Oblicz, ile cząstek α i β powstało w wyniku ciągu przemian

238U → 234Th → 234Pa  → 234U → 230 Th → 226RaZadanie ID:1757

Napisz równania reakcji jądrowych przedstawionych schematami:

a) 227Ac —β→ X —α→Z

b) 227Ac —α→ Y —β→ZZadanie ID:2252

Podaj nazwy i ilości cząstek wyemitowanych podczas ciągu reakcji
21083Bi → 21084Po → 20682PbZadanie ID:2253

Uzupełnij równanie reakcji jądrowej

23492U → abX + cdαZadanie ID:2295

Uzupełnij równania reakcji jądrowych

a. 22187 Fr → 21785 At + ..........
b. 13153I → ......... + 4 10Zadanie ID:2297

Pewien izotop promieniotwórczy rozpada się z utworzeniem 222Rn i cząstki α. 222Rn ulega dalszej przemianie z utworzeniem 218Po.

Napisz równania tych reakcji jądrowych 
..............................................
.............................................Zadanie ID:2342

W wyniku przemian promieniotwórczych α i β jądro 238U przekształciło się w 214Bi.

Określi ilość przemian α i przemian β w tym procesie.

Ilość przemian α: ......
Ilość przemian β: ..... Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl