Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:298

Masa cząsteczkowa siarczku pewnego I-wartościowego pierwiastka wynosi 247,9u a w jego cząsteczce znajduje się 12,95% wagowych siarki.
Ustal jaki to pierwiastek.

Nazwa pierwiastka: ....................Zadanie ID:304

Ustal, który z kwasów - siarkowy(VI), czy siarkowy(IV) ma większy udział procentowy siarki.

Większy procent siarki ma kwas ..........................Zadanie ID:371

W 92g pewnego tlenku azotu jest 28g azotu.
Oblicz wartościowość azotu w tym tlenku.Zadanie ID:372

   Pewien związek chemiczny ma skład podany w procentach masowych: 29,08% Na, 40,56% S i 30,36% O. Jego masa molowa wynosi 158,11g/mol.
Wykonaj obliczenia z dokładnością do 0,01 i napisz wzór rzeczywisty tego związku.Zadanie ID:377

W wynku reakcji metanu z parą wodną powstaje tzw. gaz syntezowy czyli mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru w stosunku objętościowym 1:3.

Oblicz stosunek wagowy tlenku węgla(II) i wodoru w tej mieszaninie.Zadanie ID:432

Stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.
Ustal jego wzór sumaryczny.Zadanie ID:547

Acetylenek wapnia to związek węgla i wapnia. Jego inna nazwa to węglik wapnia, zwyczajowo nazywany też karbidem . Jego masa molowa wynosi 64g/mol a węgiel stanowi 37,5% masy związku.
Wyznacz rzeczywisty wzór acetylenku wapnia.

Wzór rzeczywisty acetylenku wapnia: ........................................................Zadanie ID:736

W pewnym tlenku azotu stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7:4.
Oblicz skład tego tlenku podany w procentach masowych.Zadanie ID:753

Pewien tlenek o wzorze schematycznym X3O4 ma masę cząsteczkową 231,4 u i 72,4% masowych pierwiastka X.
Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.Zadanie ID:2506

Ustal wzór empiryczny tlenku manganu, jeśli przybliżony stosunek masowy manganu do tlenu wynosi 7:2.

Wzór: ..............................Zadanie ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w CoCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Zadanie ID:2758

Oblicz zawartość procentową wody w CuSO4·5H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.