Powrót

Wodorotlenki - zestawienie

Na, K
Wodorotlenki litowców są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i zdysocjowane
MeOH  → Me+ + OH
Otrzymywanie:
2Me + 2H2O  → 2MeOH + H2
Me2O + H2O  → 2MeOH
NaH + H2O → NaOH + H2↑ (wodorki litowców + woda)


Be, Mg, Ca
Otrzymywanie
Be + 2H2O → nie reaguje
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2             Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2  
CaO + H2O → Ca(OH)2         MgO + H2O → Mg(OH)2        BaO + H2O → Ba(OH)2            

Be(OH) - amfoteryczny - reaguje z kwasami i z zasadami
Be(OH)+ 2H+ → Be2+ + H2O
Be(OH)+ 2OH → [Be(OH)4]2–   anion tetrahydroksoberylanowy

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychAl Barwa:   Rozpuszczalność: Nietrwały -    2Al(OH)3 → Otrzymywanie: AlCl3 + 3NaOH → Amfoteryczny - reaguje z kwasami i zasadami 2Al(OH)3 + 3H2SO4  → 2Al(OH)3 + 6H+  → Al(OH)3 + NaOH → Cr Barwa Cr(OH)2: Otrzymywanie:  CrCl2 + 2NaOH → Rozkład termiczny:  Cr(OH)2 → Barwa Cr(OH)3: Otrzymywanie: Cr2(SO4)3 + 6NaOH →   3(NH3•H2O) + CrCl3 → rozpuszcza się w nadmiarze Cr(OH)3 + 6NH3 →   Amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III) Cr(OH)3 + 3HCl → Cr(OH)3 + NaOH → Cr(OH)3 + 3NaOH → Rozkład termiczny: 2Cr(OH)3 → Mn Barwa Mn(OH)2: Otrzymywanie: MnSO4 + 2 NaOH →    Utlenianie: 2Mn(OH)2 + O2 → Fe Barwa Fe(OH)2: FeCl2 + 2NaOH → Utlenianie: 4Fe(OH)2  + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2  + H2O2 → Barwa Fe(OH)3: Otrzymywanie: FeCl3 + 3NaOH → Rozkład termiczny: Fe(OH)3 —T→ Amfoteryczność: Fe(OH)3 + 3NaOH → Cu  Barwa Cu(OH)2↓: Otrzymywanie: CuSO4 +2NaOH→ Amfoteryczność: Cu(OH)2 + H2SO4 → Cu(OH)2 + 2NaOH → Rozkład: Cu(OH)2 → Reakcja z wodą amoniakalną Cu(OH)2 + 4NH3 → Ag Reakcja soli srebra z zasadami prowadzi do powstania ... 2Ag+ + 2OH– → Zn Barwa Zn(OH)2: charakter amfoteryczny: Zn(OH)2 + 2HCl → W nadmiarze mocnej zasady . Zn(OH)2 + 2OH– →
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.