Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wodorotlenki - zestawienie

Na, K
Wodorotlenki litowców są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i zdysocjowane
MeOH  → Me+ + OH
Otrzymywanie:
2Me + 2H2O  → 2MeOH + H2
Me2O + H2O  → 2MeOH
NaH + H2O → NaOH + H2↑ (wodorki litowców + woda)


Be, Mg, Ca
Otrzymywanie
Be + 2H2O → nie reaguje
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2             Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2  
CaO + H2O → Ca(OH)2         MgO + H2O → Mg(OH)2        BaO + H2O → Ba(OH)2            

Be(OH) - amfoteryczny - reaguje z kwasami i z zasadami
Be(OH)+ 2H+ → Be2+ + H2O
Be(OH)+ 2OH → [Be(OH)4]2–   anion tetrahydroksoberylanowy

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O


 

Al
Barwa: biała.  Rozpuszczalność: słaba.
Nietrwały - łatwo się rozkłada   2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
Otrzymywanie: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
Amfoteryczny - reaguje z kwasami i zasadami
2Al(OH)3 + 3H2SO4  → Al2(SO4)3 + 6H2O
2Al(OH)3 + 6H+  → 2Al+ + 6H2O
Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]


Cr
Barwa Cr(OH)2: ciemnobrunatna
Otrzymywanie:  CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2↓ + 2NaCl
Rozkład termiczny:  Cr(OH)2 → CrO + H2O

Barwa Cr(OH)3: szarozielona
Otrzymywanie:
Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 
3(NH3•H2O) + CrCl3 → 3NH4Cl + Cr(OH)3
rozpuszcza się w nadmiarze amoniaku dając fioletowy roztwór
Cr(OH)3 + 6NH3 → [Cr(NH3)6]3+ + 3OH  
Amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III)
Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O             Cr(OH)3 + 3H+ → Cr+3 + 3H2O
Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4] tatrahydroksochromian(III) sodu
Cr(OH)3 + OH  → [Cr(OH)4] 
Cr(OH)3 + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6] heksahydroksochromian(III) sodu  (zielony roztwór)
Cr(OH)3 + 3OH  → [Cr(OH)6]3–
Rozkład termiczny: 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O


Mn
Barwa Mn(OH)2: biała
Otrzymywanie: MnSO4 + 2 NaOH → Mn(OH)2↓ + Na2SO4      
Utlenianie: 2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2 + 2H2O


Fe
Barwa Fe(OH)2: biała
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl                   Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2
Utlenianie:
4Fe(OH)2  + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
2Fe(OH)2  + H2O2 → 2Fe(OH)3

Barwa Fe(OH)3: brązowa
Otrzymywanie: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl
Rozkład termiczny: Fe(OH)3T→ Fe2O+ 3H2O
Amfoteryczność: Fe(OH)3 + 3NaOH → Na3[Fe(OH)6]


Cu
 Barwa Cu(OH)2↓: niebieska
Otrzymywanie: CuSO4 +2NaOH→Cu(OH)2↓+Na2SO4         Cu2+ + 2OH→Cu(OH)2
Amfoteryczność:
Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O
Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4] tetrahydroksomiedzian(II) sodu
Rozkład: Cu(OH)2 → CuO + H2O  (zmiana barwy z niebieskiej na czarną)
Reakcja z wodą amoniakalną
Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH


Ag
Reakcja soli srebra z zasadami prowadzi do powstania brunatnego wodorotlenku srebra(I), który od razu rozkłada się do tlenku srebra(I).
2Ag+ + 2OH → Ag2O↓ + H2O


Zn
Barwa Zn(OH)2: biała
charakter amfoteryczny:
Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O
W nadmiarze mocnej zasady powstają tetrahydroksocynkany.
Zn(OH)2 + 2OH →[Zn(OH)4]2–

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.