Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Reakcje strąceniowe

Reakcja strąceniowa zachodzi wtedy, gdy kationy i aniony łącząc się utworzą związek trudno rozpuszczalny.

Przykład I.

W jednej probówce jest roztwór wodorotlenku sodu NaOH a w drugiej roztwór chlorku miedzi(II) CuCl2.
Obe substancje są dobrze rozpuszczalne w wodzie, więc ulegają dysocjacji:
NaOH → Na+ + OH
CuCl2 → Cu2+ + 2Cl
Po zmieszaniu roztworów w probówce są teraz jony:  Na+, OH, Cu2+, Cl.
Pary jonów, które utworzą osad można odczytać z tabeli rozpuszczalności.

  Na+ Cu2+
OH R N
Cl R R

Z tabeli odczytujemy, że jon Cu2+ i jon OH połączą się w cząsteczkę i powstanie osad. Obrazujemy to równaniem jonowym:
2Na+ + 2OH  + Cu2+ + 2Cl  → Cu(OH)2↓ + 2Na+ + 2Cl

Po obu stronach równania są niezmienione jony Na+ i Cl, które nie brały udziału w reakcji, więc je pomijamy. Powstaje wówczas skrócone, jonowe równanie reakcji:
2OH  + Cu2+  → Cu(OH)2↓ 

Równanie cząsteczkowe:
2NaOH  + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychJeśli do roztworu soli miedzi doda się mniej wodorotlenku to wytrąci się osad hydroksosoli. Jeśli mam napisać równanie strącania osadu PbS, to skąd mam wiedzieć, co napisać przed strzałką a co za strzałką? Dlaczego substancję, która się strąca zapisuje się cząsteczką a nie za pomocą jonów? Mam równanie CaCl2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaCl. Skąd mam wiedzieć, czy wytrąci się osad CaSO4, czy NaCl? Roztwarzanie osadów - tworzenie związków kompleksowych
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.