Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Prawo stałości składu związku chemicznego

Zwane jest również prawem stosunków stałych lub prawem Prousta.
Każdy związek chemiczny niezależnie od pochodzenia i sposobu otrzymania ma określony, stały skład jakościowy i ilościowy.  


Przykład. Stosunek masowy (wagowy) pierwiastków  w Al2S3.

Stosunek atomowy (wynika z ilości atomów w cząsteczce)  Al:S = 2:3
Masy atomowe: Mat.Al = 27u, Mat.S = 32u
Stosunek masowy Al:S = 2•27u  :  3 • 32u = 54:96 = 9:16
Stosunek masowy Al do S w Al2S3 wynosi 9:16

 


Obliczanie składu procentowego związku chemicznego

Przykład. Oblicz skład procentowy siarczku miedzi(I)

Krok 1. Wzór chemiczny: Cu2S
Krok 2. Odczytanie mas atomowych z układu okresowego
M Cu =64u ,   M S = 32u
Krok 3. Obliczenie masy cząsteczkowej
M Cu2S = 2*64u + 32u = 160u
Krok 4. Obliczenie % masowego Cu
(2*64u / 160u) *100% = 80%
Krok 6. Obliczenie % masowego S
100% - 80% = 20%
Odp. Masowy skład procentowy: 80% Cu, 20%S


Ustalanie wzoru rzeczywistego związku

Przykład. Ustal Wzór rzeczywisty związku o składzie procentowym: 40% siarki i 60% tlenu. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 80u.

Krok 1. Napisz wzór z niewiadomymi
SxOy
Krok 2. Odczytaj z układu okresowego masy atomowe
Mat.S = 32u, Mat.O = 16u
Krok 3. Ułóż równania wiążące dane dla każdego pierwiastka
x*32u = 40% * 80u   i  y*16u = 60%* 80u
Krok 5. Po rozwiązaniu równań x=1 i y=3 otrzymujemy wzór związku SO3 


Ustalanie wzoru empirycznego (elementarnego)

Jeśli zna się tylko skład procentowy można ustalić wzór empiryczny a nie rzeczywisty.
Wzór empiryczny podaje stosunek liczb poszczególnych pierwiastków w związku.
np. wzór rzeczywisty: C4H10, wzór empiryczny C2H5 (C:H=2:5)
 

Przykład. Ustal wzór elementarny związku, w którym jest 53% wagowych chloru i 47% wagowych tlenu.

Rozwiązanie

ClxOy

wzór empiryczny

Rozwiązaniem równania powinien być stosunek możliwie najprostszych liczb całkowitych.

Sposób ten nie pozwala na wyznaczenie rzeczywistych liczb x i y, tylko ich stosunku.

Możemy teraz wyznaczyć wzór ClO2, jako wzór elementarny, najprostszy.

Jest on też wzorem rzeczywistym. Jednak takiemu stosunkowi atomów (1:2) odpowiada również wzór Cl2O4, który również jest wzorem rzeczywistym.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.