Powrót

Prawo stałości składu związku chemicznego

Zwane jest również prawem stosunków stałych lub prawem Prousta.
Każdy związek chemiczny niezależnie od pochodzenia i sposobu otrzymania ma określony, stały skład jakościowy i ilościowy.  


Przykład. Stosunek masowy (wagowy) pierwiastków  w Al2S3.

Stosunek atomowy (wynika z ilości atomów w cząsteczce)  Al:S = 2:3
Masy atomowe: Mat.Al = 27u, Mat.S = 32u
Stosunek masowy Al:S = 2•27u  :  3 • 32u = 54:96 = 9:16
Stosunek masowy Al do S w Al2S3 wynosi 9:16

 


Obliczanie składu procentowego związku chemicznego

Przykład. Oblicz skład procentowy siarczku miedzi(I)

Krok 1. Wzór chemiczny: Cu2S
Krok 2. Odczytanie mas atomowych z układu okresowego
M Cu =64u ,   M S = 32u
Krok 3. Obliczenie masy cząsteczkowej
M Cu2S = 2*64u + 32u = 160u
Krok 4. Obliczenie % masowego Cu
(2*64u / 160u) *100% = 80%
Krok 6. Obliczenie % masowego S
100% - 80% = 20%
Odp. Masowy skład procentowy: 80% Cu, 20%S


Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychUstalenie wzoru rzeczywistego związku. Ustalanie wzoru empirycznego (elementarnego).
Copyright 2011-2021Chem24.pl