Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(N) Sole podwójne

Sole podwójne zawierają dwa rodzaje kationów i jeden rodzaj anionów lub jeden rodzaj kationów i dwa rodzaje anionów. Powstają przez równoczesną krystalizację soli o wspólnym anionie.

Przykłady
K2Zn(SO4)2*6H2O  nazwy systematyczne (równoważne):
heksahydrat siarczanu(VI) cynku potasu
siarczan(VI) cynku potasu - woda (1/6)
siarczan(VI) cynku - siarczan(VI) potasu - woda (1/1/6)

Sól Mohra (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
 

Inne sole podwójne:
KCl•MgCl2•6H2O
KCl•MgSO4•3H2O
MgCO3•CaCO3

Ałuny - to uwodnione podwójne siarczany(VI). Wszystkie ałuny mają sieć krystaliczną tego samego typu i kationy w nich mogą się wzajemnie zastępować.
Wzór ogólny ałunów: MI2SO4·MII2(SO4)3·24H2O  lub MIMII(SO4)2·12H2O
gdzie MI oznacza jednododatni kation: K+, Na+, Rb+, Cs+, NH4+,
a MII trójdodatni kation: Al3+, Fe+3, Ga+3, Cr+3, V3+,
Przykłady

ałun glinowo-potasowy K2SO4 •Al2(SO4)3 •24H2O  lub   KAl(SO4)2• 12H2O
nazwy systematyczne (równoważne):
12 hydrat siarczanu(VI) glinu potasu
siarczan(VI) glinu potasu - woda (1/12)
siarczan(VI) glinu-siarczan(VI) potasu-woda (1/1/24)
(glinu, potasu - w kolejności alfabetycznej)

Ałun chromowo-potasowy K2SO4·Cr2(SO4)3·24H2O, który powstaje w wyniku krystalizacji zmieszanych roztworów obu soli.

Zjawisko występowania róznych substancji w tych samych postaciach krystalicznych nosi nazwę izomorfizmu.


Wzory tlenkowe soli

Wzory niektórych soli można przedstawić w postaci tlenkowej.

Przykłady.
Al(NO3)3              Al2O3 · 3 N2O5
Ca(H2PO4)2       CaO · P2O5 · 2 H2O

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.