Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Hybrydyzacja atomu węgla w związkach organicznych

Stan podstawowy i wzbudzony atomu węgla

Atom węgla stan podstawowy i wzbudzony 


Hybrydyzacja sp3 (tetraedryczna)

Hybrydyzacja sp3 węgiel Zhybrydyzowane orbitale ustawione są względem siebie pod kątem 109o i są skierowane do naroży czworościanu foremnego.
Budowa czasteczki metanu  tetraedr

 

Cząsteczka metanu ma budowę przestrzenną.

Węglowodór łańuch prosty

Hybrydyzacja sp3 powoduje, że łańcuchy węglowe ...−C−C−C-... nie sa proste.

 

Atomy węgla z hybrydyzacją sp3 tworzą mocne wiązania pojedyncze typu σ. Takie miejsca w cząsteczkach są mało reaktywne.

Wiązanie sigma C−C


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychHybrydyzacja sp2 (trygonalna) Orbitale zhybrydyzowane ustawione są pod kątem skierowane do naroży trójkąta równoramiennego i leżą w płaszczyźnie. Orbitale sp2 tworzą wiązania pojedyncze .... orbital 2p tworzy z drugim atomem węgla wiązanie  Wiązanie π składa się z chmury elektronowej znajdującej się ... i drugiej chmury elektronowej ... Boczne nakładanie się orbitali jest ... efektywne niż ..., więc wiązanie ... od wiązania σ. Takie miejsca w cząsteczkach są reaktywne. W wiązaniach podwójnych atomy są związane ... a więc silniej niż w ...h (2 elektrony) - dlatego odległość między atomami węgla jest ...  Hybrydyzacja sp (diagonalna) Orbitale zhybrydyzowane sp ustawione są ... 2 elektrony z orbitali p ... w hybrydyzacji.   Orbitale zhybrydyzowane sp ... σ, niezhybrydyzowane orbitale p utworzą ... Ta część cząsteczki jest bardzo reaktywna. Musisz umieć: określać liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach i określać typ hybrydyzacji atomów węgla.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.