Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Hybrydyzacja atomu węgla w związkach organicznych

Stan podstawowy i wzbudzony atomu węgla

Atom węgla stan podstawowy i wzbudzony 


Hybrydyzacja sp3 (tetraedryczna)

Hybrydyzacja sp3 węgiel Zhybrydyzowane orbitale ustawione są względem siebie pod kątem 109o i są skierowane do naroży czworościanu foremnego.
Budowa czasteczki metanu  tetraedr

 

Cząsteczka metanu ma budowę przestrzenną.

Węglowodór łańuch prosty

Hybrydyzacja sp3 powoduje, że łańcuchy węglowe ...−C−C−C-... nie sa proste.

 

Atomy węgla z hybrydyzacją sp3 tworzą mocne wiązania pojedyncze typu σ. Takie miejsca w cząsteczkach są mało reaktywne.

Wiązanie sigma C−C


 

Hybrydyzacja sp2 (trygonalna)

 

Węgiel hybrydyzacja sp2

Orbitale zhybrydyzowane ustawione sa pod kątem 120o i skierowane do naroży trójkąta równoramiennego i leżą w jednej płaszczyźnie.

Orbitale sp2 tworzą wiązania pojedyncze σ a niezhybrydyzowany orbital 2p tworzy z drugim atomem węgla wiązanie  π.

Wiązanie π składa się z 2 części: jednej chmury elektronowej znajdującej się powyżej płaszczyzny cząsteczki i drugiej chmury elektronowej poniżej płaszczyzny.

wiązanie C−C podwójne

 

Boczne nakładanie się orbitali jest mniej efektywne niż czołowe, więc wiązanie π jest słabsze od wiązania sigma. Takie miejsca w cząsteczkach są reaktywne.

W wiązaniach podwójnych atomy są związane 4 elektronami, a więc silniej niż w wiązaniach pojedynczych (2 elektrony) - dlatego odległość między atomami węgla jest mniejsza niż w wiązaniach pojedynczych. 

 


Hybrydyzacja sp (diagonalna)

Orbitale zhybrydyzowane sp ustawione są na jednej osi. Pozostałe 2 elektrony z orbitali p nie biorą udziału w hybrydyzacji.

Hybrydyzacja sp atom węgla 

Orbitale zhybrydyzowane sp tworzą wiązania pojedyncze σ, niezhybrydyzowane orbitale p utworzą dwa wiązania π (również składające się z 2 części). Ta część cząsteczki jest bardzo reaktywna.

Wiązanie C−C sigma pi

 

Musisz umieć: określać liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach i określać typ hybrydyzacji atomów węgla.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.