Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Reakcje strąceniowe

Reakcje soli z kwasami

Zapis cząsteczkowy: AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 
Zapis jonowy:  Ag+ + NO3 + H+ + Cl → AgCl↓ + H+ + NO3  
Zapis jonowy skrócony: Ag+ + Cl → AgCl↓

Reakcje soli z wodorotlenkami

Na2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4↓ + 2NaOH  
2Na+ + SO42− + Ca2+ + 2OH → CaSO4↓ + 2Na+ + OH
 Ca2+ + SO42−  → CaSO4

Reakcje soli z innymi solami

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 
Ag+ + NO3 + Na+ + Cl → AgCl↓ + Na+ + NO3
Ag+ + Cl → AgCl↓

AlCl3 + Na3PO4 → AlPO4↓ + 3NaCl
Al+ + 3Cl + 3Na+ + PO43− → AlPO4↓ + 3Na+ + 3Cl   
Al+ + PO43− → AlPO4↓  

CuSO4 + K2CO3 → CuCO3↓ + K2SO4  
Cu2+ + SO42− + 2K+ + CO32− → CuCO3↓ + 2K+ + SO42−   
Cu2+ + CO32− → CuCO3

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.