Powrót

Inne sposoby otrzymywania soli

Reakcje metali z kwasami

Schemat reakcji: metal + kwas → sól + wodór
Tylko aktywne metale reagują z kwasami według tego schematu. Inne metale mogą reagować z kwasami, ale nie tworzy się wodór.
Uproszczony szereg aktywności metali:
K  Na  Ca  Mg  Al  Zn  Fe  Cu  Hg  Ag  Au  Pt.
Metale ustawione sa w nim według malejącej aktywności. Tylko metale znajdujące się przed wodorem   wypierają go z kwasów.

Doświadczenie. Do probówki zawierającej wiórek magnezu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.
Obserwacje: wydziela się bezbarwny gaz.
Równanie reakcji: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 
Podczas reakcji probówka rozgrzewa się - reakcja jest egzotermiczna

Inne przykłady reakcji metali z kwasami

Ca + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2 
3 Mg + 2 H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3 H2 

2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2 
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 


Reakcje tlenków metali z kwasami

Schemat reakcji: tlenek metalu + kwas → sól + woda

Z kwasami reagują tlenki zasadowe. Są to tlenki metali 1 i 2 grupy układu okresowego a także inne np. MnO, Ag2O.

Przyładowe równania reakcji
MgO + 2 HCl → MgCl2 + H2O
Na2O + 2 HCl → 2 NaCl + H2O
CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O
CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O


Reakcje wodorotlenków z tlenkami niemetali

Schemat reakcji: wodorotlenek + tlenek kwasowy → sól + woda
tlenki kwasowe: CO2, SO2, SO3, N2O5, P4O10    
Tą metodą można otrzymać sole pochodzące tylko od kwaów tlenowych.

Przyładowe równania reakcji
2 NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Mg(OH)2 + N2O5 → Mg(NO3)2 + H2O


Reakcja metalu z niemetalem

schemat ogólny: metal + niemetal → sól kwasu beztlenowego

Zn + S →  ZnS
Cu + Cl2 →  CuCl2  
2Na + Cl2 →  2NaCl
2Al + 3Br2 →  2AlBr3


Reakcje tlenków kwasowych z tlenkami zasadowymi

Schemat reakcji: tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól

Przykładowe równania reakcji
CaO + CO2 → CaCO3
MgO + SO3 → MgSO4
6K2O + P4O10 → 4K3PO4  Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl