Powrót

Prawo stałości składu

Każdy związek chemiczny niezależnie od jego pochodzenia albo metody otrzymywania ma stały skład jakościowy i ilościowy.
Dana ilość substancji reaguje ze ściśle określoną ilością innej substancji, czyli stosunek mas pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego jest stały.

Przykład.
W tlenku węgla(II) CO stosunek mas pierwiastków wynosi   m C / m O=3/8.
Oznacza to, że 3g C reaguje z 8g O, 6g C reaguje z 16 g O, 30g C z 80g O itp.

Obliczanie stosunku masowego pierwiastków w związku chemicznym.

Przykład.
Wyznacz stosunek masowy pierwiastków w tlenku azotu(IV) NO2.
Wykonanie.
m N = 14u   m O = 16u
m N / m O=14/16 = 7/16
Stosunek masowy azotu do tlenu w tlenku azotu(IV) wynosi 7:16

Skład procentowy (procent masowy) pierwiastków w związku chemicznym

Przykład
Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku potasu K2O.
Wykonanie
m K = 39u   m O = 16u
m K2O = 2·39u + 16u = 94u (to jest 100%)
94u (K2O) — 100%
78u (K) — x%     ⇒    x=83%
%K = 83%     %O = 100% - 83% = 17%
Zawartość procentowa potasu wynosi 83% a tlenu 17%

Przykład
Oblicz stosunek masowy pierwiastków w tlenku magnezu MgO, który zawiera 60% masowych magnezu i 40% masowych tlenu.
Wykonanie.
m Mg / m O=60%/40% = 3/2
Stosunek masowy magnezu do tlenu w tlenku magnezu wynosi 3:2Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2024Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.