Powrót

Wodorotlenki

Wodorotlenek sodu

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
NaOH Na-O−H

Otrzymywanie wodorotlenku sodu

Reakcja sodu z wodą
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2  

Reakcja tlenku sodu z wodą
Na2O + H2O → NaOH

Wodorotlenek sodu:
• ciało stałe, barwa biała
• łatwo rozpuszcza się w wodzie, podczas rozpuszczania w wodzie wydziela się ciepło (zjawisko egzoenergetyczne)
• substancja higroskopijna - pochłania parę wodną z powietrza


Wodorotlenek wapnia

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wartościowość wapnia Masa cząsteczkowa
Ca(OH)2 Ca(OH)2 wzór strukturalny II 74u

Otrzymywanie wodorotlenku wapnia

Reakcja wapnia z wodą
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2  
wapń + woda → wodorotlenek wapnia + wodór

Reakcja tlenku wapnia z wodą
CaO + H2O → Ca(OH)2

Wodorotlenek wapnia:
• białe ciało stałe
• słabo rozpuszcza się w wodzie, jego wodny roztwór to woda wapienna, służąca do wykrywania CO2.

Wodorotlenki, które dobrze sie rozpuszczają w wodzie nazywa się zasadami np. NaOH - wodorotlenek sodu (zasada sodowa),
Tlenki metali, które reagują z wodą i tworzą zasady to tlenki zasadowe. Tworzą je pierwiastki grupy 1 i niektóre z grupy 2.
 

Schemat ogólny otrzymywania wodorotlenków dobrze rozpuszczalnych w wodzie:
metal aktywny + woda → wodorotlenek + wodór
tlenek zasadowy + woda → wodorotlenek

Przykładowe wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie
Mg(OH)2 wodorotenek magnezu
Cu(OH)2  wodorotlenek miedzi(II)

Przykładowe równania reakcji otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie
CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl


Zasada amonowa

Zasada amonowa powstaje przez rozpuszczenie gazowego amoniaku (NH3) w wodzie. Taki roztwór nazywany jest też wodą amoniakalną.
Zasadę amonową zapisuje się wzorem: NH3·H2O.

Amoniak NH3 jest gazem bazbarwnym o charakterystycznym, ostrym zapachu. Można go otrzymać w reakcji syntezy azotu i wodoru:
N2 + 3H2 → 2NH3 

Zastosowanie amoniaku.
- nawozy sztuczne
- tworzywa sztuczne
- do produkcji wodorowęglanu amonu - składnika proszku do pieczeniaZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl