Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wodorotlenki

Wodorotlenek sodu

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
NaOH Na-O−H

Otrzymywanie wodorotlenku sodu

Reakcja sodu z wodą
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2  

Reakcja tlenku sodu z wodą
Na2O + H2O → NaOH

Wodorotlenek sodu:
• ciało stałe, barwa biała
• łatwo rozpuszcza się w wodzie, podczas rozpuszczania w wodzie wydziela się ciepło (zjawisko egzoenergetyczne)
• substancja higroskopijna - pochłania parę wodną z powietrza


Wodorotlenek wapnia

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
Ca(OH)2 Ca(OH)2 wzór strukturalny

Otrzymywanie wodorotlenku wapnia

Reakcja wapnia z wodą
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2  

Reakcja tlenku wapnia z wodą
CaO + H2O → Ca(OH)2

Wodorotlenek wapnia:
• białe ciało stałe
• słabo rozpuszcza się w wodzie, jego wodny roztwór to woda wapienna, służąca do wykrywania CO2.

Tlenki metali, które reagują z wodą i tworzą zasady to tlenki zasadowe. Tworzą je pierwiastki grupy 1 i 2.


Dysocjacja jonowa zasad

Substancje chemiczne mogą być zbudowane z atomów, cząsteczek lub jonów.

Atomy i cząsteczki to drobiny elektrycznie obojętne. Jony to drobiny mające ładunek elektryczny. Jony dodatnie to kationy, jony ujemne to aniony.

Wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie to zasady.
Wodorotlenki dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

M(OH)n → Mn+ + nOH  

Przykładowe równania reakcji dysocjacji wodorotlenków

NaOH → Na+ + OH    
KOH → K+ + OH   
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH   
Mg(OH)2 → Mg2+ + 2 OH  

Zasady to substancje, które po wprowadzeniu do wody tworzą jony OH.

Zasady mają odczyn zasadowy, barwią papierek wskaźnikowy na niebiesko a fenoloftaleinę na malinowo.

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.