Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

Wodorotlenki

Wodorotlenki - są zbudowane z  metalu i grupy wodorotlenowej (hydroksylowej, wodorotlenkowej)  –OH.

Wzór ogólny: M(OH)(M-atom metalu, n-wartościowość metalu, ilość grup -OH)
Ilość grup –OH zawsze jest równa wartościowości metalu.


Otrzymywanie wodorotlenków

Reakcje aktywnych metali (litowce, niektóre berylowce) z wodą
metal + woda → wodorotlenek + wodór
2Na + 2 H2O → 2NaOH + H2
Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2

Reakcje niektórych tlenków metali  z wodą
tlenek metalu + woda → wodorotlenek
Na2O + H2O → 2NaOH
CaO + H2O → Ca(OH)2

W reakcjach strąceniowych otrzymuje się wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie
Dośw. Reakcja siarczanu miedzi(II) z wodorotlenkiem sodu
Do roztworu siarczanu miedzi(II) (barwa niebieska) dodano roztwór wodorotlenku sodu (bezbarwny).
Obserwacje: wytrącił się niebieski galaretowaty osad. Niebieska barwa roztworu zanikła.
Równanie reakcji cząsteczkowe: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Równanie reakcji jonowe: Cu2+ + SO42− + 2Na+ + 2OH → Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO42−
Równanie reakcji jonowe skrócone: Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2

Inna reakcja:
FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl


Reakcje wodorotlenków

Reakcje z kwasami (reakcje zobojętniania, neutralizacji)
zasada + kwas → sól + woda
NaOH + HCl → NaCl + H2O
Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O

Reakcje z tlenkami kwasowymi
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O
12NaOH + P4O10 → 4Na3PO4 + 6H2O
2Fe(OH)3 + 3N2O5 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Reakcje z solami (reakcje strąceniowe)
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3

Reakcje rozkładu
2AgOH → Ag2O + H2O
2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
Cu(OH)2 → CuO + H2O

(R) Reakcje wodorotlenków amfoterycznych z zasadami
Wodorotlenki amfoteryczne: Zn(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ,Cr(OH)3,
Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] tetrahydroksoglinian potasu

(N) Reakcje wodorotlenków z niektórymi metalami
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] +3H2


Zastosowanie wybranych wodorotlenków

NaOH
- produkcja barwników
- produkcja mydła i detergentów
- preparat do udrożniania rur
- przemysł spożywczy (regulator kwasowości E524)

Ca(OH)2
- w budownictwie (składnik zaprawy wapiennej)
- środek dezynfekcyjny (bielenie ścian, drzewek owocowych)
- cukrownictwo (oczyszczanie soku buraczanego)
- rolnictwo (do produkcji nawozów sztucznych) 

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.