Powrót

Rodzaje roztworów

Roztwór - mieszanina jednorodna składajaca się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Roztwór nienasycony - roztwór, w którym można jeszcze rozpuścić więcej substancji.
Roztwór nasycony - roztwór, w którym nie można rozpuścić więcej substancji.

Aby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony można:
- dodać więcej substancji
- obniżyć temperaturę roztworu
- odparować część rozpuszczalnika

Aby z roztworu nasyconego otrzymać roztwór nienasycony można:
- dodać więcej rozpuszczalnika
- podwyższyć temperaturę roztworu

Roztwór stężony - roztwór, w którym znajduje się dużo substancji rozpuszczonej (kilkadziesiąt procent)

Roztwór rozcieńczony - roztwór, w którym znajduje się mało substancji rozpuszczonej (kilka procent)


Podział ze względu na wielkość cząstek substancji

Roztwór właściwy. Cząsteczki substancji są rozpuszczone w wodzie, niewidoczne, tworzy sie mieszanina jednorodna. Np. roztwór cukru w wodzie.

Koloid. Cząstki substancji większe niż w roztworze a mniejsze niż w zawiesinie, są zawieszone i rozproszone w rozpuszczalniku, nie opadają na dno naczynia, widoczne jako zmętnienie. Np. mydło w wodzie., .

Zawiesina. Duże cząstki, które nie rozpuszczają się w wodzie i opadają na dno naczynia pod wpływem swego ciężaru.Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl