Powrót

Rozpuszczalność

 Rozpuszczalność ⇒ maksymalna liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze. Rozpuszczalność odczytujemy z wykresów rozpuszczalności.

Rozpuszczalność dotyczy roztworu nasyconego.

Rozpuszczalność zależy od:
- temperatury
- rodzaju rozpuszczalnika
- rodzaju substancji rozpuszczanej

Zależność rozpuszczalności od temperatury:
- rozpuszczalność ciał stałych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury (na ogół)
- rozpuszczalność gazów maleje wraz ze wzrostem temperatury

Rozpuszczalnosc ciał stałych i gazów

 Roztwór nasycony − zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej w danej temperaturze (linia na wykresie).

Roztwór nienasycony − w roztworze można jeszcze rozpuścić dodatkową ilość substancji w danej temperaturze (obszar po linią).

Rozpuszczalność nasycenie roztworu


 


 

Stężenie procentowe

Stężenie procentowe ⇒ liczba gramów substancji rozpuszczonej, zawartej w 100g roztworu.
Stężenie x% oznacza xg substancji znajduje się w 100g roztworu

Przykład: stężenie 5% oznacza, że 5g substancji jest zawarta w 100g roztworu. Skład takiego roztworu: 5g substancji i 95g rozpuszczalnika.

Wzory:

Stężenie procentowe wzór Cp - stężenie procentowe,
ms - masa substancji,
mr - masa roztworu

mr = ms + m rozp.

Masa roztworu to masa substancji rozpuszczonej + masa  rozpuszczalnikaZapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl