Powrót

(N) Porównanie mocy kwasów

Porównanie mocy kwasów o różnych atomach centralnych

Przykładowa para kwasów:
HClO K=3,0·10−8 i H3BO3  K=5,8·10−10. Kwas chlorowy(I) jest mocniejszym kwasem niż kwas borowy.

Wyjaśnienie.
Atom chloru ma większą elektroujemność niż atom boru. Atom chloru silniej  „ściąga” chmurę elektronową cząsteczki w swoim kierunku. Następuje większa polaryzacja wiązania H-O przez co ulega ono osłabieniu a większy cząstkowy ładunek dodatni na atomie wodoru ułatwia jego odłączenie. W rezultacie kwas chlorowy (I) łatwiej dysocjuje i jest mocniejszym kwasem niż kwas borowy.
Podobne zjawisko zachodzi przy porównaniu innych kwasów:
mocniejszy kwas HClO3 > HBrO3 > HIO3 słabszy kwas
mocniejszy kwas HCl > H2S słabszy kwas


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMoc kwasów, dlaczego kwas HClO jest słabszy niż kwas HClO2 Efekt indukcyjny i efekt rezonansowy. Moc kwasów wieloprotonowych.
Copyright 2011-2021Chem24.pl